Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Woodsmid (PDF Download)

Alle informatie en prijzen op de website / Facebook / LinkedIn pagina van Woodsmid zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 1. Prijzen

Woodsmid behoudt ten alle tijden het recht prijzen te wijzigen. Woodsmid is niet aansprakelijk voor eventuele typfouten.

 1. Betaling

Wanneer u instemt met een order en/of opdracht heeft Woodsmid het recht een aanbetaling te vragen van 30%. U ontvangt van ons na betaling digitaal een officiële  bevestiging van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, exclusief eventuele verzend of bezorgkosten. Deze gaan in overleg. U krijgt van ons als de order klaar is een proforma factuur, de originele factuur zit bij de order. Betaling bij levering.

 • Eigendomsvoorbehoud

Woodsmid blijft eigenaar van de aan u verkochte artikelen totdat de volledige koopprijs is voldaan.

 1. Levertijd

De hieronder vermelde levertijden zijn bij benadering. Woodsmid geeft na bestelling een richtlijn aan de hand van de opdracht. Over het algemeen kunt u uitgaan van de volgende richtlijnen:

Meubelen op voorraad: direct leverbaar.

Meubelen op maat: 2 tot 8 weken.

 1. Annulering

Deze gaan altijd in onderling overleg. Indien Woodsmid reeds begonnen is met uw order zullen er kosten verbonden zijn aan een annulering. Indien u de bestelling niet binnen 3 dagen heeft geannuleerd, of geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betaling plichtig.

 1. Bezorging

Woodsmid bezorgt uw product(en) thuis. Het is ook mogelijk uw product(en) af te halen. Woodsmid neemt contact met u op (telefonisch) voor het maken van een afspraak voor bezorging. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Wanneer deze bevestiging onjuistheden bevat dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan Woodsmid.

Wanneer afspraken omtrent bezorging niet nagekomen worden en er een nieuwe afspraak voor bezorging gemaakt moet worden, heeft Woodsmid het recht hier kosten aan te verbinden.

 1. Kleurverschillen

Woodsmid is niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen. Kleuren van tafels, kasten en andere objecten kunnen afwijken van de foto’s. Dit geldt ook voor staaltjes van oliën en afwerklagen.

 1. Garantie

De garantie op artikelen aangeschaft bij Woodsmid is 1 jaar. Onder deze garantie valt schade door materiaal- of productiefouten. Klachten omtrent materiaal of productie dienen zo snel mogelijk gemeld te worden bij Woodsmid. Klachten dienen helder omschreven te worden en bij voorkeur schriftelijk of digitaal te worden ingediend bij Woodsmid.

Slijtage valt niet onder garantie.

 1. Aansprakelijkheid

De afnemer is verplicht zich als een goede afnemer te gedragen.

Woodsmid is niet aansprakelijk voor de volgende zaken:

 • Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van slecht onderhoud
 • Werking van het hout.8.1 Meubelen op maat

Woodsmid maakt veel artikelen op maat of naar eigen ontwerp van de klant. U bent zelf verantwoordelijk voor de afmetingen en ontwerp.

 

Woodsmid is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63928671 te Breda.

BTW nr. 154419692B02

Copyright © 2016 Woodsmid

© Woodsmid 2016 - Algemene voorwaarden